HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Giới từ chỉ thời gian và nơi chốn
  • Luyện tập giới từ chỉ thời gian và nơi chốn
  • Giới từ chỉ hướng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

GRAMMAR

Bài 10. Giới từ

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.473

Chưa có thông báo nào