HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Cách dùng mạo từ A/AN/THE
  • Các trường hợp không dùng mạo từ THE
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

GRAMMAR

Bài 11. Mạo từ

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.174

Chưa có thông báo nào