HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập
  • Thì quá khứ hoàn thành
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

GRAMMAR

Bài 14. Các thì quá khứ (p.2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.229

Chưa có thông báo nào