HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn, will vs be going to
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

GRAMMAR

Bài 16. Phân biệt các thì hay nhầm lẫn

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 940

Chưa có thông báo nào