HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn, will vs be going to
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

GRAMMAR

Bài 16. Phân biệt các thì hay nhầm lẫn

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.092

Chưa có thông báo nào