HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

KỸ NĂNG LÀM CÁC DẠNG BÀI PHỔ BIẾN

Bài 37. Dạng bài chọn đáp án đúng nhất để miêu tả (tranh, hình ảnh so sánh…)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 583

Chưa có thông báo nào