HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Các bước làm dạng bài sắp xếp thành câu hoàn chỉnh
  • Các bước làm dạng bài viết thành câu hoàn chỉnh
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

KỸ NĂNG LÀM CÁC DẠNG BÀI PHỔ BIẾN

Bài 46. Dạng bài viết dùng từ gợi ý viết thành câu và sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 4.189

Chưa có thông báo nào