HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

GRAMMAR

Bài 22. Từ nối trong các mệnh đề chỉ thời gian, tương phản, nguyên nhân-kết quả

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 691

Chưa có thông báo nào