HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

  Mục lục bài giảng
  • Kĩ năng đọc đề
  • Kĩ năng phân tích đề
  • Kĩ năng tìm ý
Nhấn để bật tiếng
X

KỸ NĂNG LÀM BÀI

Kĩ năng phân tích đề và tìm ý

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 158

Chưa có thông báo nào