HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức
    • Từ đồng âm
    • Từ nhiều nghĩa
  • Luyện tập
    • Bài 1, bài 2
    • Bài 3, bài 4, bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 03: Các hiện tượng về âm, nghĩa của từ

Bài 03: Từ đồng âm, từ nhiều nghĩa

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 859

Chưa có thông báo nào