HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm so sánh
  • Cấu tạo của một phép so sánh
  • Các kiểu so sánh
  • Tác dụng của biện pháp so sánh
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ09: Các biện pháp tu từ

Bài 01: Biện pháp so sánh

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 521

Chưa có thông báo nào