HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức
  • Cảm thụ văn học là gì?
  • Các dạng bài cảm thụ văn học
  • Các viết đoạn văn cảm thụ văn học
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ10: Cảm thụ văn học

Bài 01: Cách viết đoạn văn cảm thụ văn học (phần 1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.209

Chưa có thông báo nào