HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
 • Thế nào là văn kể chuyện?
 • Các dạng bài văn kể chuyện
 • Bố cục của các bài văn kể chuyện
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ12: Văn kể chuyện

Bài 01: Khái quát về văn kể chuyện

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 409

Chưa có thông báo nào