HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Kể chuyện sáng tạo
  • Kể chuyện tưởng tượng
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ12: Văn kể chuyện

Bài 05: Kể chuyện sáng tạo

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 472

Chưa có thông báo nào