HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, phân loại
  • Chức năng ngữ pháp của đại từ, sử dụng đại từ trong nói và viết
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 02: Từ loại Tiếng Việt

Bài 03: Đại từ

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 881

Chưa có thông báo nào