PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Định luật phóng xạ
 • Công thức định luật phóng xạ
 • Đồ thị phân rã phóng xạ
 • Tính thời gian phân rã phóng xạ
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 05: Định luật phóng xạ (U70)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.875

Chưa có thông báo nào