HM6 Luyện đề môn Toán - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Phân tích đề thi
  • Câu 1, 2
  • Câu 3, 4
  • Câu 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 04

Bài giảng chữa đề số 4 (Phần 1)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 861

Chưa có thông báo nào