HM6 Luyện đề môn Toán - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Trắc nghiệm: Chọn phương án đúng
    • câu 1, 2, 3
    • Câu 4, 5
  • Trắc nghiệm: Điền khuyết
    • Câu 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 07

Bài giảng chữa đề số 7 (Phần 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 566

Chưa có thông báo nào