Vật lí 7 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Nhận biết được ánh sáng
  • Nhận thấy 1 vật
  • Nguồn sáng, vật sáng
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Quang học

Bài 1.Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng. Vật sáng

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 381

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp kiến thức về Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào