Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Bài 01. Phân số và phép chia số tự nhiên

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.306

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào