Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Giới thiệu chung
    • Hình thức và bố cục
    • Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
  • Tìm hiểu nội dung
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 1: MĂNG NON

Tập đọc: Đơn xin vào đội

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 862

Chưa có thông báo nào