Luyện thi COMPA Hóa học Lớp 01

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp Đếm nhanh số đồng phân.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01: ÔN TẬP KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Bài 6: Phương pháp Đếm nhanh số đồng phân.

Độ dài: 112 phút - Số lượt học 60

Chưa có thông báo nào