Luyện thi COMPA Hóa học Lớp 01

  Mục lục bài giảng
  • kim loại tác dụng với phi kim, kim loại tác dụng với dd axit, kim loại tác dụng với dd muối...
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 30.1: Luyện tập các dạng bài: kim loại tác dụng với phi kim, kim loại tác dụng với dd axit, kim loại tác dụng với dd muối, ... (Phần 1)

Độ dài: 115 phút - Số lượt học 71

Chưa có thông báo nào