PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các thuật ngữ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 1. Quy luật Menđen: Quy luật phân li - Nếu chỉ xét mình tôi

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.440

Chưa có thông báo nào