PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các tỉ lệ vàng trong tương tác bổ sung
  • Ti lê vàng của Tương tác cộng gộp và át chế
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 7. (BT) Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 764

Chưa có thông báo nào