PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • 1. QT và đặc trưng dt của QT
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 1. Sự vận động của vật chất di truyền trên quy mô quần thể

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 967

Chưa có thông báo nào