PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • 1. QT và đặc trưng dt của QT
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 1. Sự vận động của vật chất di truyền trên quy mô quần thể

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 642

Chưa có thông báo nào