PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm cơ bản về tiến hóa sinh học
  • Bằng chứng giải phẫu so sánh
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 45: Ai không tin tiến hóa?

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.731

Nội dung bài giảng:

+ Các khái niệm cơ bản về tiến hóa sinh học
+ Bằng chứng giải phẫu so sánh (THAM KHẢO)

Chưa có thông báo nào