Luyện thi COMPA Hóa học Lớp 01

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết este, chất béo: KN, danh pháp, tính chất vật lí
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 29: Lý thuyết este, chất béo: KN, danh pháp, tính chất vật lí

Độ dài: 92 phút - Số lượt học 339

Chưa có thông báo nào