Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Combo Học giỏi Lớp 5 (6 tháng)
  1 khóa Học giỏi Tiếng Việt 5
  1 khóa Học giỏi Toán 5
  1 khóa Học giỏi Tiếng Anh 5
  1.699.000 đ
 • Combo Học giỏi Lớp 5 (12 tháng)
  1 khóa Học giỏi Tiếng Việt 5
  1 khóa Học giỏi Toán 5
  1 khóa Học giỏi Tiếng Anh 5
  2.199.000 đ
 • Học giỏi Tiếng Việt 5 - Cô: Nguyễn Thị Thanh Phương, Trần Thu Hoa - 3 tháng
  Học giỏi Tiếng Việt 5 - Cô: Nguyễn Thị Thanh Phương, Trần Thu Hoa - 3 tháng
  499.000 đ
 • Học giỏi Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh - 3 tháng
  Học giỏi Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh - 3 tháng
  499.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học