Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Combo HM6 Luyện thi 2 môn
  Bao gồm:
  2 khóa Tổng ôn của 2 môn.
  2 khóa Luyện đề của 2 môn
  2.700.000 đ
 • Combo HM6 Luyện thi 3 môn
  Bao gồm:
  3 khóa tổng ôn của 3 môn.
  3 khóa Luyện đề của 3 môn
  4.100.000 đ
 • Luyện thi Toán CLC
  Bùi Minh Mẫn
  1.600.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán