Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Combo Học giỏi Lớp 1 (6 tháng)
  1 khóa Học giỏi Tiếng Việt 1
  1 khóa Học giỏi Toán 1
  420.000 đ
 • Combo Học giỏi Lớp 1 (12 tháng)
  1 khóa Học giỏi Tiếng Việt 1
  1 khóa Học giỏi Toán 1
  720.000 đ
 • Combo Học giỏi Lớp 1 (24 tháng)
  1 khóa Học giỏi Tiếng Việt 1
  1 khóa Học giỏi Toán 1
  1 khóa Học giỏi Tiếng Việt 2
  1 khóa học giỏi Toán 2
  1.099.000 đ
 • Combo Học giỏi Lớp 1 (18 tháng)
  1 khóa Học giỏi Tiếng Việt 1
  1 khóa Học giỏi Toán 1
  799.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học