Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3

Trung học cơ sở (2019-2020)

 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 8
  HOCMAI
  7.800.000 đ
 • Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 7
  HOCMAI
  7.800.000 đ
 • Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 6
  HOCMAI
  7.800.000 đ
 • Tiếng Anh 1:1 2 kỹ năng lớp 8
  HOCMAI
  6.500.000 đ
 • Tiếng Anh 1:1 2 kỹ năng lớp 7
  HOCMAI
  6.500.000 đ
 • Tiếng Anh 1:1 2 kỹ năng lớp 6
  HOCMAI
  6.500.000 đ
 • Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 8 (30 buổi)
  HOCMAI
  3.900.000 đ
 • Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 7 (30 buổi)
  HOCMAI
  3.900.000 đ
 • Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 6 (30 buổi)
  HOCMAI
  3.900.000 đ
 • Tiếng Anh 1:1 2 kỹ năng lớp 8 (25 buổi)
  HOCMAI
  3.250.000 đ
 • Tiếng Anh 1:1 2 kỹ năng lớp 7 (25 buổi)
  HOCMAI
  3.250.000 đ
 • Tiếng Anh 1:1 2 kỹ năng lớp 6 (25 buổi)
  HOCMAI
  3.250.000 đ
 • Tiếng Anh ôn tập và bổ trợ hè lớp 8
  HOCMAI
  3.000.000 đ
 • Tiếng Anh ôn tập và bổ trợ hè lớp 7
  HOCMAI
  3.000.000 đ
 • Tiếng Anh ôn tập và bổ trợ hè lớp 6
  HOCMAI
  3.000.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học