Học tốt Toán 6

"Học tốt toán 6" trang bị kiến thức căn bản, các kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề và các dạng bài tập giúp học sinh đạt được các chuẩn đầu ra theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Trong bối cảnh thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông mới, rất nhiều phụ huynh, học sinh và giáo viên đều cảm thấy bất ngờ, lúng túng. Vì vậy, Học tốt toán 6 sẽ giúp giải quyết các vấn đề sau:
 • Giúp quý phụ huynh và các em học sinh tiếp cận một chương trình chuẩn đáp ứng tiêu chí "một chương trình, với nhiều bộ sách giáo khoa".
 • Trang bị các kỹ năng, phương pháp cho các em học sinh, từ đó xây dựng khả năng ứng biến, phát triển những năng lực tư duy mới cho học sinh. Đây là điều kiện tiên quyết đáp ứng những thay đổi về cấu trúc/cách thức/nội dung của các bài kiểm tra định kì hoặc kì thi tuyển sinh sắp tới.
 • Nội dung chương trình học bám sát xu hướng dạy học phát triển năng lực. Đây là xu thế tất yếu và là mục tiêu hướng đến của giáo dục. Đặc biệt với môn Toán.

Các yêu cầu khóa học

 • Học sinh cần in phiếu học tập (worksheet) trước khi bắt đầu bài học.
 • Đọc trước văn bản/xem trước nội dung nhắc nhở sau mỗi tiết học liền trước, trước khi bắt đầu vào tiết học mới.
 • Xem kĩ mục tiêu học tập để có thể tự đánh giá bản thân sau mỗi bài học.

Kết quả học tập

1) Kiến thức: Chắc kiến thức và thành thạo các phương pháp, kĩ năng thiết yếu để giải quyết mọi dạng bài trong các bài kiểm tra hoặc các kỳ thi.
2) Kĩ năng:
 • Phát triển tư duy toán học: tư duy và lập luận toán học; tư duy mô hình hoá toán học; tư duy giải quyết vấn đề toán học.
 • Được hình thành các năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình Toán học 6 bao gồm năng lực chuyên môn và năng lực khác.
 • Phát triển các kĩ năng khác: kĩ năng đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, kĩ năng trình bày, phản biện, dự đoán, giao tiếp, diễn đạt...

Đối tượng

 • Học sinh lớp 6 muốn chủ động tham khảo chương trình mới hoặc học và ôn luyện kiến thức đã được học trên lớp.
 • Phụ huynh muốn tiếp cận nội dung chương trình và tham khảo cách dạy để hướng dẫn con mình tự học.
 • Giáo viên muốn tham khảo để chuẩn bị cho các bài giảng trên lớp.

Đề cương khóa học

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG II. TÍNH CHẤT CHIA HẾT TRONG TẬP SỐ TỰ NHIÊN

Bài 12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất


 • Bài 12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

  • (22/06/2021)
  • 1
 • Luyện tập về Bội chung - Bội chung nhỏ nhất

  • (24/06/2021)

Hoạt động giải quyết vấn đề thực tiễn


 • Hoạt động giải quyết vấn đề thực tiễn

  • (26/06/2021)

Ôn tập chương II


 • Ôn tập chương II

  • (30/06/2021)

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN

Bài 13. Tập hợp các số nguyên


 • Bài 13. Tập hợp các số nguyên

  • (02/07/2021)
 • Luyện tập về Tập hợp các số nguyên

  • (04/07/2021)

Bài 14. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên


 • Bài 14. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

  • (06/07/2021)
 • Luyện tập về Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

  • (08/07/2021)

Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc


 • Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc

  • (10/07/2021)
 • Luyện tập về Quy tắc dấu ngoặc

  • (12/07/2021)

Bài 16. Phép nhân số nguyên


 • Bài 16. Phép nhân số nguyên

  • (14/07/2021)
 • Luyện tập về Phép nhân số nguyên

  • (16/07/2021)

Bài 17. Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên


 • Bài 17. Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

  • (18/07/2021)
 • Luyện tập về Phép chia hết - Ước và bội của một số nguyên

  • (20/07/2021)

Ôn tập chương III


 • Ôn tập chương III

  • (22/07/2021)

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều


 • Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

  • (24/07/2021)
 • Luyện tập về Hình tam giác đều - Hình vuông. Hình lục giác đều

  • (26/07/2021)

Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân


 • Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

  • (28/07/2021)
 • Luyện tập về Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân

  • (30/07/2021)

Bài 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học


 • Bài 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

  • (01/08/2021)
 • Luyện tập về Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

  • (03/08/2021)
 • Ôn tập chương IV

  • (05/08/2021)

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Bài 21. Hình có trục đối xứng


 • Bài 21. Hình có trục đối xứng

  • (07/08/2021)
 • Luyện tập về Hình có trục đối xứng

  • (09/08/2021)

Bài 22. Hình có tâm đối xứng


 • Bài 22. Hình có tâm đối xứng

  • (11/08/2021)
 • Luyện tập về Hình có tâm đối xứng

  • (13/08/2021)

Ứng dụng tính đối xứng trong tự nhiên


 • Ứng dụng tính đối xứng trong tự nhiên

  • (15/08/2021)

Ôn tập chương V


 • Ôn tập chương V

  • (17/08/2021)

Sử dụng công cụ Toán học


 • Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

  • (19/08/2021)
 • Sử dụng máy tính cầm tay

  • (21/08/2021)

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau


 • Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

  • (23/08/2021)
 • Luyện tập về Mở rộng phân số - Phân số bằng nhau

  • (25/08/2021)

Bài 24. So sánh phân số. Hỗn số dương


 • Bài 24. So sánh phân số. Hỗn số dương

  • (27/08/2021)
 • Luyện tập về So sánh phân số - Hỗn số dương

  • (29/08/2021)

Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số


 • Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số

  • (31/08/2021)
 • Luyện tập về Phép cộng và phép trừ phân số

  • (02/09/2021)

Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số


 • Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số

  • (04/09/2021)
 • Luyện tập về Phép nhân và phép chia phân số

  • (06/09/2021)

Bài 27. Hai bài toán về phân số


 • Bài 27. Hai bài toán về phân số

  • (08/09/2021)
 • Luyện tập về Hai bài toán về phân số

  • (10/09/2021)

Hoạt động trải nghiệm vấn đề thực tiễn


 • Hoạt động trải nghiệm vấn đề thực tiễn

  • (12/09/2021)

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

Bài 28. Số thập phân


 • Bài 28. Số thập phân

  • (14/09/2021)
 • Luyện tập về Số thập phân

  • (15/09/2021)

Bài 29. Tính toán với số thập phân


 • Bài 29. Tính toán với số thập phân

  • (16/09/2021)
 • Luyện tập về Tính toán với số thập phân

  • (17/09/2021)

Bài 30. Làm tròn và ước lượng


 • Bài 30. Làm tròn và ước lượng

  • (18/09/2021)
 • Luyện tập về Làm tròn và ước lượng

  • (19/09/2021)

Bài 31. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm


 • Bài 31. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

  • (20/09/2021)
 • Luyện tập về Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

  • (21/09/2021)

Hoạt động trải nghiệm vấn đề thực hiện


 • Hoạt động trải nghiệm vấn đề thực hiện

  • (22/09/2021)

Ôn tập chương VII


 • Ôn tập chương VII

  • (23/09/2021)

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32. Điểm và đường thẳng


 • Bài 32. Điểm và đường thẳng

  • (24/09/2021)
 • Luyện tập về Điểm và đường thẳng

  • (25/09/2021)

Bài 33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia


 • Bài 33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

  • (26/09/2021)
 • Luyện tập về Điểm nằm giữa hai điểm - Tia

  • (27/09/2021)

Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng


 • Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

  • (28/09/2021)
 • Luyện tập về Đoạn thẳng - Độ dài đoạn thẳng

  • (29/09/2021)

Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng


 • Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng

  • (30/09/2021)
 • Luyện tập về Trung điểm của đoạn thẳng

  • (01/10/2021)

Bài 36. Góc


 • Bài 36. Góc

  • (02/10/2021)
 • Luyện tập về Góc

  • (03/10/2021)

Bài 37. Số đo góc


 • Bài 37. Số đo góc

  • (04/10/2021)
 • Luyện tập về Số đo góc

  • (05/10/2021)

Hoạt dộng trải nghiệm vấn đề thực tiễn


 • Hoạt dộng trải nghiệm vấn đề thực tiễn

  • (06/10/2021)

Ôn tập chương VIII


 • Ôn tập chương VIII

  • (07/10/2021)

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38. Dữ liệu và thu thập dữ liệu


 • Bài 38. Dữ liệu và thu thập dữ liệu

  • (08/10/2021)
 • Luyện tập về Dữ liệu và thu thập dữ liệu

  • (09/10/2021)

Bài 39. Bảng thống kê và biểu đồ tranh


 • Bài 39. Bảng thống kê và biểu đồ tranh

  • (10/10/2021)
 • Luyện tập về Bảng thống kê và biểu đồ tranh

  • (11/10/2021)

Bài 40. Biểu đồ cột


 • Bài 40. Biểu đồ cột

  • (12/10/2021)
 • Luyện tập về Biểu đồ cột

  • (13/10/2021)

Bài 41. Biểu đồ cột kép


 • Bài 41. Biểu đồ cột kép

  • (14/10/2021)
 • Luyện tập về Biểu đồ cột kép

  • (15/10/2021)

Bài 42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm


 • Bài 42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

  • (16/10/2021)
 • Luyện tập về Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

  • (17/10/2021)

Bài 43. Xác suất thực nghiệm


 • Bài 43. Xác suất thực nghiệm

  • (18/10/2021)
 • Luyện tập về Xác suất thực nghiệm

  • (19/10/2021)

Ôn tập chương IX


 • Ôn tập chương IX

  • (20/10/2021)

Hoạt động thực hành trải nghiệm


 • Hoạt động thực hành trải nghiệm

  • (21/10/2021)

Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra


 • Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra

  • (22/10/2021)
Giới thiệu giáo viên
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Quyết Thắng -

Thầy Nguyễn Quyết Thắng hiện đang là nghiên cứu sinh tại ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, đã có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi HS giỏi cả môn Toán và Vật lí.

Thầy Nguyễn Quyết Thắng hiện đang là nghiên cứu sinh tại ĐHKHTN - ĐHQGHN, đã có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi HSG cả môn Toán và Vật lí. 

Nguyễn Thị Mai Quỳnh
Nguyễn Thị Mai Quỳnh -

Phong cách giảng dạy hướng đến tăng cường và phát triển năng lực cho các em HS không chỉ trong giải toán mà còn hình thành những thói quen tốt trong cuộc sống.

Thành tích nổi bật: 2 năm liền nhận học bổng của Giáo sư Hitoshi Murakami - Viện Công nghệ Tokyo Nhật bản dành cho sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học.