Phòng luyện PAT VNU HCM

Rèn luyện kĩ năng làm bài thông qua phòng luyện với hệ thống ngân hàng các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến được chuẩn hóa và sàng lọc, đảm bảo tiêu chuẩn.

Mô tả khóa học

Phòng luyện Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội HOCMAI dành cho tất cả các bạn thí sinh muốn cọ xát năng lực với học sinh cả nước trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Đối tượng

Học sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề cương khóa học