[Sinh học 9] Chuyên đề Di truyền học người

Trang bị kiến thức chuyên đề Di truyền học người cùng cô Dương Thị Thu Hà.
Giáo viên: Dương Thu Hà
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Chuyên đề Di truyền học người cung cấp những kiến thức về khả năng di truyền bệnh, tật ở người, từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh. Muốn học tốt chương này, học sinh cần có kiến thức nền tảng về di truyền, biết cách viết sơ đồ phả hệ, và đánh giá tình trạng di truyền qua các xác suất tính toán được về khả năng di truyền.

Đối tượng

Học sinh lớp 9 cần trang bị kiến thức theo chuyên đề.

Đề cương khóa học

Phương pháp nghiên cứu di truyền người


Bệnh và tật di truyền ở người


Luyện tập: Di truyền học người


Giới thiệu giáo viên
Dương Thu Hà
Dương Thu Hà -

Luôn khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của học trò. Theo cô, mỗi bài giảng sẽ trở thành một câu chuyện do giáo viên và HS cùng nhau xây dựng nên.

  • Giải ba cuộc thi tích hợp kiến thức liên môn vào dạy học 2013-2014.
  • Giải nhất cuộc thi giáo viên giỏi cấp thành phố 2010-2011; Giải ba cuộc thi sáng tạo đồ dùng dạy học 2011