Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-M Khoa học xã hội

PEN-M

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện. Với mục tiêu giúp học sinh giữ vững phong độ khi đi thi thông qua việc hệ thống những kiến thức/dạng bài trọng tâm nhất; cung cấp chiến thuật để xử lí các dạng bài trọng tâm bằng cách nhanh nhất, hiệu quả nhất bám sát theo đề thi tốt nghiệp THPT.

PEN-M Khoa học xã hội - Cô Lê Thị Thu Hương, Thầy Nguyễn Mạnh Hà, Thầy Trần Văn Năng

PEN-M Khoa học xã hội - Cô Lê Thị Thu Hương, Thầy Nguyễn Mạnh Hà, Thầy Trần Văn Năng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022