Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-M Khoa học xã hội

Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-M Khoa học xã hội

Nhóm N2

Dành cho học sinh có nhu cầu được học kĩ, nắm bắt kiến thức tuần tự từ dễ đến khó (Học sinh trung bình - trung bình khá nên học nhóm khóa học này).

PEN-M Khoa học xã hội - Cô Lê Thị Thu Hương, Thầy Nguyễn Mạnh Hà, Thầy Trần Văn Năng

PEN-M Khoa học xã hội - Cô Lê Thị Thu Hương, Thầy Nguyễn Mạnh Hà, Thầy Trần Văn Năng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021

Phòng luyện PEN-M

Phòng luyện PEN-M Lịch sử

Phòng luyện PEN-M Lịch sử

Học phí trọn gói: 100.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Phòng luyện PEN-M Địa lí

Phòng luyện PEN-M Địa lí

Học phí trọn gói: 100.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Phòng luyện PEN-M Giáo dục công dân

Phòng luyện PEN-M Giáo dục công dân

Học phí trọn gói: 100.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI