Topclass iLearn Lịch sử - Địa lí 6

  Mục lục bài giảng
  • Các cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc trước thế kỉ X
  • Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
Nhấn để bật tiếng
X

THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TK II TCN ĐẾN 938)

Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập (TK II TCN đến 938) (Phần 2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 2.486

Chưa có thông báo nào