Topclass iLearn Lịch sử - Địa lí 6

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
  • Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả
  • Xác định phương hướng ngoài thực tế
Nhấn để bật tiếng
X

TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

Trái Đất - Hành tinh của hệ Mặt Trời

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 1.737

Chưa có thông báo nào