Topclass iLearn Lịch sử - Địa lí 6

  Mục lục bài giảng
  • Nội dung bài học
Nhấn để bật tiếng
X

THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TK II TCN ĐẾN 938)

Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập (TK II TCN đến 938) (Phần 1)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 2.384

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào