Topclass iLearn Lịch sử - Địa lí 6

  Mục lục bài giảng
  • Hệ thống kinh - vĩ tuyến
  • Các yếu tố cơ bản trên bản đồ
  • Lược đồ trí nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 3.343

Chưa có thông báo nào