Topclass iLearn Lịch sử - Địa lí 6

  Mục lục bài giảng
  • Đọc và xác định các đối tượng địa lí trên bản đồ
  • Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa
  • Xác định trên lược đồ các biển và đại dương
Nhấn để bật tiếng
X

CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Các dạng bài Thực hành

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 370

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào