Topclass iLearn Lịch sử - Địa lí 6

  Mục lục bài giảng
  • Khí quyển, các khối khí. Khí áp và gió
  • Nhiệt độ và mưa. Thòi tiết và khí hậu
  • Biến đổi khí hậu
Nhấn để bật tiếng
X

KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Khí hậu và biến đổi khí hậu

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.310

Chưa có thông báo nào