Topclass iLearn Lịch sử - Địa lí 6

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo trái đất
  • Các mảng kiến tạo
  • Các dạng địa hình chính. Khoáng sản
Nhấn để bật tiếng
X

CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

Cấu tạo Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 1.293

Chưa có thông báo nào