Topclass iLearn Tiếng Anh 7 (Hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: My hobbies - Skills 2

Unit 1: My hobbies - Listening

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.344

Lưu ý: Ở phút thứ 12 cô giáo bắt đầu phân tích bài nghe nhưng có một đoạn do lỗi kĩ thuật nên hiển thị chưa đúng với phần cô giáo đọc, các em thông cảm và vui lòng xem nội dung dưới đây nhé:Ngoc: What do you do with these bottles?
Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some unique bottles as they are and place them in different places in the house. They become home decorations.
Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?
Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.
Ngoc: Thank you, Mi.

Chưa có thông báo nào