Topclass iLearn Tiếng Anh 7 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: Festival around the world - A closer look 2

Unit 9: Festival around the world - Grammar

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 354

LƯU Ý: TRONG ACTIVITY 2, Ở PHÚT 5:22 CÁC BẠN SỬA LẠI CHO CÔ THÀNH "in May" (ta dùng giới từ "in" + tháng (May/June/July,...), CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO CÔ NHÉ!

Chưa có thông báo nào