Topclass iLearn Tiếng Anh 7 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • How to pronounce /ʃ/
  • How to pronounce /ʒ/
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Vietnamese Food and Drink - A closer look 1

Unit 5: Vietnamese Food and Drink - Pronunciation (Extra Exercises)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 461

Chưa có thông báo nào