Topclass iLearn Tiếng Anh 7 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Music and Arts - Skills 2

Unit 4: Music and Arts - Listening

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 480

Lưu ý: Do bài giảng có thể hơi khó nhìn nên HS có thể theo dõi phần transcript của bài nghe ở link sau: LINK

Chưa có thông báo nào