Topclass iLearn Tiếng Anh 7 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Possessive pronouns
  • Possessive case with people
  • Possessive case with things
  • Demonstratives
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 11: Travelling in the future - A closer look 2

Unit 11: Travelling in the future - Grammar (Extra Exercises)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 182

Chưa có thông báo nào