Topclass iLearn Tiếng Anh 7 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • How to pronounce /tʃ/
  • How to pronounce /dʒ/
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: The First University in Viet Nam - A closer look 1

Unit 6: The First University in Viet Nam - Pronunciation (Extra Exercises)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 371

Chưa có thông báo nào