Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Vocabulary - cont
  • Grammar: simple past
  • Grammar:
  • Grammar: Preposition of time
  • Practice
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 4. Our past

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.054


Nội dung bài giảng: Bài giảng cung cấp cho các em kiến thức về:

* Từ mới và cấu trúc mới sẽ gặp trong unit 4 Our past

* Thì Quá khứ đơn.

* Giới từ chỉ thời gian.

* Bài tập mẫu.

Lưu ý: Các em học sinh cần nghe giảng và ghi chép đầy đủ, ghi nhớ từ mới, kiến thức ngữ pháp mới và làm bài tập đầy đủ.

Chưa có thông báo nào