Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • The present continuous tense (Thì hiện tại tiếp diễn)
  • Ask and answer about the time: Hỏi và trả lời về thời gian
  • Preposition of position: giới từ chỉ địa điểm
  • Special structures: Các cấu trúc câu
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 4 - At school - Vocabulary and Grammar

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 378


Tóm tắt nội dung:
- Hướng dẫn nghiên cứu từ vựng liên quan đến chủ đề bài học: At school.
- Cung cấp kiến thức ngữ pháp về: Thì Hiện tại tiếp diễn (The present continuous tense), Hỏi, trả lời về thời gian (ask and answer about the time), Giới từ chỉ địa điểm (preposition of position), Các cấu trúc đặc biệt (special structures)
- Lấy các ví dụ minh họa củng cố kiến thức ngữ pháp.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận, học lại ở nhà, và làm bài tập để củng cố kiến thức.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào